ALEXA L. -- D.O.B. 1998 -- Hair: Dk. Blonde -- Eyes: Blue/Green
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040