6' Bust:35 Waist:26 Hip:34.5 Size:2/4 Shoe:9 Hair:Dk.Blonde Eyes:Blue
6' Bust:35 Waist:26 Hip:34.5 Size:2/4 Shoe:9 Hair:Dk.Blonde Eyes:Blue
6' Bust:35 Waist:26 Hip:34.5 Size:2/4 Shoe:9 Hair:Dk.Blonde Eyes:Blue
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040