ERIKA 5'10" Size 2-4 Bust: 34 B/C Waist:26 Hip: 36 Shoe: 10 Hair: Brown Eyes: Brown
ERIKA 5'10" Size 2-4 Bust: 34 B/C Waist:26 Hip: 36 Shoe: 10 Hair: Brown Eyes: Brown
ERIKA 5'10" Size 2-4 Bust: 34 B/C Waist:26 Hip: 36 Shoe: 10 Hair: Brown Eyes: Brown
ERIKA 5'10" Size 2-4 Bust: 34 B/C Waist:26 Hip: 36 Shoe: 10 Hair: Brown Eyes: Brown
ERIKA 5'10" Size 2-4 Bust: 34 B/C Waist:26 Hip: 36 Shoe: 10 Hair: Brown Eyes: Brown
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040